Service & Support

En tågekanon med servicebogen i orden giver ro i sindet

Service & Support

Årligt service

Pålidelighed er afgørende for effektiviteten af ens alarmsystem, din følelse af sikkerhed og de økonomiske konsekvenser i tilfælde af indbrud. Derfor er det vigtigt at lave en service- og supportaftale på tågekanonen med en autoriseret alarminstallatør.

PROTECT™ anbefaler en servicekontrol af tågekanonen og alarminstallationen én gang om året.

Et servicecheck består typisk af:

 • Visuel inspektion af tågevæsken (holdbarhed for en uåbnet beholder er 5 år og 2 år fra installationstidspunktet). Hvis misfarvet, skal tågevæsken kasseres
 • Undersøgelse af batteriets belastningsevne og alder (batterier på 2 år eller mere skal altid udskiftes)
 • Undersøgelse af eventuelle fejlmeddelelser på tågekanonen
 • Visuel inspektion af dysen (er den intakt og fri for fremmedlegemer?)
 • Kontrol af sabotageafbrydere
 • Verifikation af verificeringssensoren
 • Fullskala-test, hvor interaktionen med alle systemer testes (også et muligt brandalarmsystem)

Support her og nu

Hvis der pludselig opstår en fejl, eller hvis væskebeholderen skal udskiftes, skal du kontakte en autoriseret alarminstallatør (typisk hvor du købte tågekanonen).

Læs tågekanonens signaler

En PROTECT™ tågekanon giver lyd (korte bip) og visuelle signaler (blinkende LED’er/lysdioder på forsiden).

Oversigt over lysdioder *:

En grøn dioade blinker, når der sættes strøm til tågekanonen. Den grønne diode lyser konstant, når tågekanonen har nået sin arbejdstemperatur og er klar til affyring.

En gul diode lyser, når væskeniveauet er lavt.

Alle lysdioder slukker, når alarmen er tilsluttet.

Rød diode:

 • Ét blink pr. 10 sek. betyder strømafbrydelse **
 • Tre blink pr. 10 sek. betyder signal fra ethvert brandalarmsystem til tågekanonen*
 • Fire blink pr. 10 sek. betyder lav batterispænding **
 • Konstant blink: Alvorlig fejl, der kræver indblanding fra en alarminstallatør**

* Dioder på Xtratus®: Se manuel side 24, venstre kolonne
** Kræver servicebesøg – kontakt din alarminstallatør