Vedligeholdelse af en tågekanon

Sikkerhedståge - eller tågesikring - fra PROTECT™ kræver minimal vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Selvom vedligeholdelse og rengøring kan udføres af brugeren, skal service og mulig fejlfinding altid foretages af en autoriseret alarminstallatør. Yderligere oplysninger finder du under Service og Support.

Vedligeholdelse og rengøring

En PROTECT™ tågekanon kræver minimal vedligeholdelse. Den støves af med en tør klud eller en fugtig klud uden rengøringsmidler, kemikalier eller opløsningsmidler.

Efter aktivering af tågekonen anbefaler vi effektiv udluftning i 20 minutter inden for den første time. Hvis rummet ikke luftes ud i tide, er der risiko for kondensering af tågepartiklerne. Kondensationen er ufarlig og kan fjernes ved at tørre alle vandrette overflader i rummet over med en let fugtet klud uden rengøringsmidler, kemikalier eller opløsningsmidler.

Udskiftning af tågevæskebeholderen

En PROTECT QUMULUS® (fremstillet efter 1. september 2014) og PROTECT Xtratus® er designet, så du som bruger selv kan udskifte tågevæskebeholderen. Væskebeholdere til øvige modeller skal udskiftes af en autoriseret alarminstallatør.

Advarsler

Rør aldrig dysen eller gitteret foran dysen. Den kan være varm, og rører man den, kan det forårsage forbrændinger. Se heller ikke direkte ind i dysen.

Brandfarlige eller varmefølsomme genstande skal placeres mindst 35 cm fra dysen.

Systemet er fremstillet til brug i tørt indeklima og må derfor ikke placeres udendørs eller i fugtige rum.

Tågevæske, der har dryppet på gulvet under maskinen i forbindelse med aktivering af systemet eller håndtering af tågevæske, skal fjernes straks på grund af risiko for at glide og falde.

Tågevæsken må ikke indtages, og skal holdes væk fra børn og dyr. Ved indtagelse: Kontakt læge straks. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks med rent vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation fortsætter, kontakt læge. I tilfælde af direkte kontakt med huden, skylles grundigt med vand og sæbe.