Tankstationer

Tankstationer er ofte let tilgængelige og mange ligger langt væk fra bymæssig bebyggelse, hvilket gør dem mere sårbare overfor røverier og indbrud. Tyvene går efter kontanter, tobaksprodukter og spiritus, men ejere af tankstationer er også plaget af hærværk på fast inventar, som ofte ikke er dækket af forsikringen.

I dag har et stort antal af verdens største olieselskaber installeret PROTECT sikkerhedståge, og det virker. Indbrud på tankstationer er faldet dramatisk, og sker der et indbrud, bliver der næsten aldrig stjålet noget af værdi.

Q8:
”Efter at vi løbende installerede sikkerhedståge fra 2009, er antallet af indbrud på vores 176 servicestationer faldet markant. Vi har knækket kurven – ved tæt på 100 % af indbruddene får tyvene ikke længere værdier med sig”, forklarer sikkerhedschef Klaus P. Thomsen, Q8 Danmark.

ESSO:
Også Esso’s 40 tankstationsbutikker i Norge sparer hver dag penge, fordi indbrud næsten ikke forekommer efter installation af sikkerhedståge. ”Tågen gør det umuligt at finde værdier i butikkerne – naboer uden tåge skal passe på!”, advarer HMS-ansvarlig Janne Eriksen, Tiger A/S (Esso).

ARAL:
”Sikkerhedståge virker præventivt og er med til at give bedre arbejdsforhold for personalet. I sidste ende kan det give besparelser på udbetaling af selvrisiko. Tågen forhindrer, at tyvene går amok på mit inventar, som delvist ikke er forsikret”, fortæller en Aral-forpagter i Østrig, Leo von Aussee Grieshofer.